Ràdio Intercooperativa a la FESC 2018

Emissió de Radio Intercooperativa el dissabte 27 d’octubre juntament amb altres emissores en el marc de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2018 organitzada per la XES.