Atac a la casa de l’Alianza Sector de Mujeres_Guatemala 8 de març

Alianza Política Sector de Mujeres

Denúncia a l’atac sofert per la casa de l’Aliança Política Sector de Dones a ciutat de Guatemala durant el passat 8 de març de 2019. Més informació