Cobertura Vaga 18 Octubre

Pots recuperar l’emissió realitzada el divendres 18 d’Octubre per a cobrir la jornada de vaga:

Emissió cobertura vaga 18 octubre