Programes quinzenals
Emissió en directe: Repeticions:

Espiadimonis

nomadasintopico.contrabanda.org
L’eix temàtic que motiva i forma les veus i sons multicolors de NómadaSintópico és la migració, abordada des de diferents mirades, no només l’aspecte social i polític, sinó també des de la cultura: la literatura, els costums, els pensaments, les músiques, etcètera. Aquest és un espai radiofònic divers, que es proposa ser entretingut, interessant, però […]