Emissió en directe:
Dilluns a les 18:00

Repeticions:
Dijous a les 10:30

Durada: 60 minuts
Radio Rosko

Un programa fet per treballadors d´ autobusos de TMB per a treballadors d´
autobusos de TMB i, per suposat, per a tota la cuitadanía que transportem.
Informació dels drets que tenim els treballadors de TMB, els conflictes
existents a l´ interior de l´ empresa, les anécdotes que es donen al dia a
dia dls autobusers i demés històries”