CLAUSURA IMMINENT DEL CENTRE EMISSOR DE CONTRABANDA FM

L’ordre de precinte d’antenes del Turó de la Rovira, emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, arran d’una demanda de la Associació Catalana de Ràdio el mes de juliol passat, es farà efectiva de manera imminent i inapel·lable en uns dies. Aquest precinte es dirigeix expressament contra ràdios pirates comercials, però afecta el terreny físic on és el nostre centre emissor, i per això afectarà també l’antena des de la qual Contrabanda FM emet el seu senyal de Freqüència Modulada a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Una vegada més, el dret bàsic a la Llibertat d’Expressió acaba pel terra, menyspreat pels jutges del TSJC al servei d’interessos empresarials, i davant la passivitat i inoperància del Ajuntament de Barcelona. Ja fa molt de temps que exigim dotar d’un equipament comunitari a la ciutat, des d’on els Mitjans Lliures i comunitàris sense ànim de lucre puguin dur a terme les seves emissions, sense haver d’estar a la mercè dels interessos econòmics del sector. Per això, creiem que al costat de la denúncia de la nostra situació, aquest és el moment per a abordar tant l’existència d’un centre emissor comunitari, així com la regulació de l’espai que depèn de la Generalitat de Catalunya.

Contrabanda FM agraeix qualsevol tipus de suport en aquest contenciós, ja sigui moral, tècnic o tàctic

29 anys de Contrabanda FM

29 anys de ràdio lliure a Barcelona, contra vent i marea

29 anys de contracultura en les ones

CONTINUAREM EMETENT!