Decret

El passat 29 de juliol de 2010 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Edicte que informa públicament del Projecte de Decret dels Serveis de Comunicació Audiovisuals sense Ànim de Lucre a Catalunya. Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial de Barcelona, critica i es declara en contra d’aquest Projecte de Decret per diverses raons.