Objecció fiscal 2013

A l’estat espanyol, des dels anys 80 del segle XX, es ve donant aquesta modalitat de desobediència civil, que bàsicament consisteix a no pagar a Hisenda la part proporcional de l’IRPF que, dels pressupostos generals de l’estat, es destinen a despeses militars.

Aquesta iniciativa neix paral·lela al moviment contra el servei militar obligatori que, en forma d’objecció de consciència o insubmissió, va aconseguir acabar amb la mili.

El procediment consisteix en què si un nombre important de persones porta a terme aquesta desobediència de caràcter individual, l’estat és incapaç de castigar, o prefereix mirar a un altre costat abans d’afrontar la notorietat que adquiriria en cas de reprimir-ho.

L’objecció de consciència estaria emparada per la constitució, basant-se en la llibertat ideològica, i fins i tot hi ha diverses sentències del Tribunal Constitucional, alguna de fa 30 anys sobre el tema.

Tambié passa que en la majoría dels casos ni es miren la declaració.

Per aclarir alguns dels improbables riscos que pot comportar aquesta pràctica, aquí podeu trobar una explicació de les possibles conseqüències.

Segons el cens que elaboren les organitzacions que promouen aquesta pràctica, en 2011 hi va haver 585 persones que la van portar a terme, però podem deduir que en realitat són més.

És important destacar que la objectora no es queda amb l’import de menys que paga a hisenda, sinó que el destina a alguna activitat que creu que és més profitosa que finançar exèrcits o guerres.

Les organitzacions que promouen l’objecció proposen diferents fins als que aportar els diners, tot i que cadascuna pot escollir el que li sembli més adequat.

Una possibilitat és aportar els diners a Contrabanda FM.

Com fer l’objecció fiscal pas a pas.

Suposant que utilitzeu el programa PADRE, heu d’omplir-lo normalment. Si rebeu un esborrany, val la pena que traspasseu les dades a aquesta aplicació i feu la declaració, ja que no acostuma a contemplar algunes desgravacions.

Per ubicar-nos, parlarem de pàgines i caselles.

Les pàgines es refereixen a la versió impresa de la declaració, no a cadascuna de les pantalles en què es divideix tot el patracol electrònic. Si a la part inferior esquerra premeu el text “mostrar apartats”, es desplegaran miniatures de cada pantalla, on podreu veure ràpidament a quina pàgina es troben.

Totes les caselles estan numerades, així que si us recomanem que a la casella 105 de la pàgina dos no poseu cap creu, ja ens entenem veritat?

Com calcular  l’import

Un cop hagueu omplert la declaració, busqueu la casella 741 de la pàgina 13, que es diu “Quota resultant de l’autoliquidació” i fixeu-vos en el nombre que conté.

Aquest nombre és l’import que realment paguem en concepte d’IRPF. A la pàgina següent declarem el que ja ens han retingut cada vegada que hem cobrat una nòmina o una factura, i d’això dependrà que ens tornin diners o ens ho cobrin.

Doncs be, per saber quan hem de desgravar en concepte d’objecció fiscal, s’ha de multiplicar aquesta xifra per el percentatge que s’estima que correspon a la despesa militar. Aquesta xifra pot variar entre el 4,7 i 5,13, o el 8,49 si s’inclou la despesa en control social.

Tambié pot passar que estiguem exempts de pagar IRPF, i el nombre de la casella sigui 0,00. En aquest cas, tenint en compte que, per molt precària que una sigui, ens cosen a impostos indirectes i regressius com l’IVA, recomanen que fixem l’import de l’objecció entre els 50 i els 100 euros.

Hi ha fins i tot qui fixa la quantitat en 84 € “en denúncia pels 84 països empobrits pel deute extern”.

Com desgravar-nos l’import

Un cop sabem quant destinarem a l’objecció fiscal, busquem la casella 752 de la pàgina 14, que es diu “Retencions art. 11 de la Directiva etcètera …” i introduïm l’import a desgravar.

El programa informàtic admet qualsevol xifra, i la inclourà en els càlculs finals, de manera que ens ho descomptarà dels diners que hem de pagar o els sumarà a la devolució.

Quan imprimim la declaració, ve el moment de creativitat pinta-y-colorea en què hem de substituir el text “Retencions art. 11 de la Directiva bla, bla, bla …” per “Per l’objecció fiscal a les despeses militars”.

Es pot ratllar i escriure sobre, enganxar un paperet, esborrar amb tipp-ex i escriure a sobre o es pot ajustar fent servir photoshop …

Cal recordar de fer-ho en les dues còpies, la de l’administració i la del contribuent, totes dues en dues pàgines número 14..

Ingresar l’import de l’objecció

Abans de lliurar la declaració, cal ingressar l’import al compte de l’entitat a la qual donem els nostres diners, incloent com a concepte “Ingrés provinent de l’objecció fiscal 2012” i guardar el rebut de l’ingrés.

No cal que l’ingrés es faci durant l’any a què correspon la declaració, es pot fer el mateix dia que que es lliura la declaració, però abans.

En cas que vulguin fer-ho a favor de Contrabanda FM, es pot ingressar a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers al número de compte 3025-0002-47-1433237241, de la que estitular l’Associació Cultural Contrabanda.

Omplir la instància

A més, s’had’omplir amb les dades aquestas instància en la qual es comunica a hisenda que s’està realitzant l’objecció fiscal.

Si es destinen els diners a Contrabanda i no s’està molt insiprada per justificar el per què,  es pot fer servir aquesta instància, on ja s’inclou aquesta part.

Entregar la declaració

Quan aneu a hisenda, s’ha d’incloure la instància i una fotocòpia de l’ingrés al sobre de la declaració.

Inscriure’ns al cens

Finalment, podeu inscriure-us al cens que intenta saber quantes persones realitzen l’objecció fiscal cada any a l’estado espanyol.