Les Mans a la Massa

El programa tracta diferents moments de la història de la classe obrera, especialment d’episodis revolucionaris, des d’una perspectiva materialista. És a dir, des del que feia la gent.